Handelsbetingelser


 

HANDELSBETINGELSER

 

Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder følgende:

Malerierne sælges ab lager

Priser er excl. transportudgifter, forsikringsudgifter og emballeringsudgifter.


TERMS OF SALE

Unless otherwise specifically is agreed, the following applies:


The paintings are sold ex stock

Prices are excl. transport costs, insurance costs, VAT and packaging costs.